XX-lecie

Ostatnie XX-lecie

Klient: Kor­po­racja Ha!art

Rok: 2011–2012

Za­kres prac: Pro­jekt ty­po­gra­ficzny, skład i ła­manie, re­dakcja i ko­rekta, re­dakcja tech­niczna, przy­go­to­wanie do druku

Pro­jekt okładek i stron ty­tu­ło­wych: Alek­sandra To­bo­ro­wicz, Dag­mara Berska

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tuer adi­pi­scing elit. Aenean com­modo li­gula eget dolor. Aenean massa. Cum so­ciis na­toque pe­na­tibus et ma­gnis dis par­tu­rient montes, na­scetur ri­di­culus mus. Donec quam felis, ul­tri­cies nec, pel­len­te­sque eu, pre­tium quis, sem.