wolność

  Wolność. Antologia

  Klient: Fundacja Projekt: Polska

  Rok: 2012

  Zakres prac: Projekt graficzny, typograficzny, skład i łamanie, opracowanie redakcyjne i korekta, redakcja techniczna, przygotowanie do druku

  Pod koniec 2011 roku Fundacja Projekt: Polska zorganizowała konferencję poświęconą wolności we współczesnym świecie. Jej pokłosiem miała być wydana w 2012 roku publikacja, którą miałem przyjemność przygotowywać przy współpracy z Anią Papiernik, Martyną Sztabą i Miłoszem Hodunem, redaktorem antologii.

  Konferencja miała własną identyfikację wizualną. Wychodząc jednak z założenia, że publikacja jest bytem odrębnym, postanowiłem przygotować dla tomu nową koncepcję graficzną.

  Książka składa się z tekstów poruszających temat wolności w kontekście rozmaitych zagadnień życia społeczno-politycznego i kulturalnego w świecie nowoczesnym. Autorzy wywodzą się z różnych środowisk, zarówno z lewej, jak i z prawej strony sceny politycznej. Całość ma jednak dość wyraźnie liberalny charakter. Okładce postanowiłem więc nadać charakter nieco bardziej lewicowy.

  Sięgnąłem po koncepcję wywiedzioną z książek włoskiego filozofa Giorgia Agambena, „Homo sacer” i „Stan wyjątkowy”. Aby zobrazować ulotny koncept wolności, na okładce umieściłem ilustrację przedstawiającą wilka, a na jej rewersie – figurę więźnia Gu­an­tánamo: pozbawionego wszelkich praw człowieka i obywatela. Wilk znalazł się na froncie, natomiast więzień na skrzydełku wewnętrznej strony okładki.

  Inicjalny koncept wzmocniło technicznie opracowanie tomu. Dzięki niespotykanemu wręcz zaangażowaniu ze strony drukarni Read-Me, a zwłaszcza Pani Małgorzaty Władyki, udało się przy udziale dwóch podwykonawców zrealizować „koncepcję więzienną”.

  Okładka wydrukowana jest w dwóch kolorach: czarnym i Pantone 021c, który wyprowadziłem zarówno z logotypu fundacji, jak i stroju więźnia Gu­antá­namo. Typografia tytułowa, oparta na kroju Gibson, została wycięta na zasadzie szablonu (sztanca metalowa). Ponadto na okładce pojawiły się 134 otwory o średnicy 2,5 mm (wycięte laserowo). W ten sposób przez front okładki prześwituje obraz więźnia, sugerujący, że pod powierzchnią zawsze dzieje się coś niepokojącego.

  Ta pusta przestrzeń ukazuje nieredukowalną więź między wolnością i jej brakiem, między człowiekiem wolnym i więźniem, panem i sługą, społecznie uprzywilejowanymi i pozbawionymi wszystkich praw.