paktofonika

Je­steś bo­giem. Hi­storia Paktofoniki

Klient: Wy­daw­nictwo Kry­tyki Politycznej

Rok: 2013

Za­kres prac: Pro­jekt gra­ficzny, ty­po­gra­ficzny, skład i ła­manie, przy­go­to­wanie do druku

Pro­jekt frontu okładki: na pod­stawie ory­gi­nal­nego plakatu

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tuer adi­pi­scing elit. Aenean com­modo li­gula eget dolor. Aenean massa. Cum so­ciis na­toque pe­na­tibus et ma­gnis dis par­tu­rient montes, na­scetur ri­di­culus mus. Donec quam felis, ul­tri­cies nec, pel­len­te­sque eu, pre­tium quis, sem.