liberatura

    Liberatura

    Klient: Korporacja Ha!art

    Rok: 2008–2012

    Zakres prac: Skład i łamanie, przygotowanie do druku książek, nadzór nad pracą drukarni

    Książki przygotowywane przy współpracy z Zenonem Fajferem i Kazią Bazarnik, czyli twórcami liberatury, w serii wydawniczej wydawnictwa Korporacja Ha!art. Wszystkich zainteresowanych zjawiskiem i żądnych wiedzy na temat wszystkich książek odsyłam do strony Wydawcy. Specyfika zjawiska determinuje zarówno samą pracę, jak i zakres działań pozostających w gestii grafika / detepowca. Czuję się więc współautorem tych publikacji w takim stopniu, w jakim udział w tworzeniu może mieć realizator intencji ich Autorów (dużą literą) i/lub występujących w ich imieniu Redaktorek (dużą literą) i Tłumaczy (dużą literą).  Niezwykłe doświadczenie. Serdecznie polecam wszystkim grafikom i graficzkom. Można rzec, że taka praca w pewnym stopniu kształtuje charakter, bo wymaga nie tylko konfrontacji z mniej lub bardziej chimerycznym klientem, ale również, a może przede wszystkim, szacunku, pokory i dobrej woli w stosunku do wyżej wymienionych i osławionej (dla studentów i absolwentów edytorstwa:)) intencji autorskiej.