10 mitów

10 mitów kry­zysu + Ma­ni­fest obu­rzo­nych ekonomistów

Klient: Wy­daw­nictwo Kry­tyki Politycznej

Rok: 2013

Za­kres prac: Pro­jekt gra­ficzny, ty­po­gra­ficzny, skład i ła­manie, re­dakcja tech­niczna, przy­go­to­wanie do druku

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tuer adi­pi­scing elit. Aenean com­modo li­gula eget dolor. Aenean massa. Cum so­ciis na­toque pe­na­tibus et ma­gnis dis par­tu­rient montes, na­scetur ri­di­culus mus. Donec quam felis, ul­tri­cies nec, pel­len­te­sque eu, pre­tium quis, sem.